PENGUMUMAN

Sekolah-sekolah kelompok PKG Triang mencapai 100% status pengisian terkini iQ-PSS... tahniah kepada semua GPM

Monday, May 12, 2008

Piagam Pelanggan

Adalah dengan ini kami berjanji:
  1. Bersedia membantu guru-guru mengikut keperluan yang dipohon oleh sekolah-sekolah kelompok
  2. memberi layanan mesra kepada pengunjung-pengunjung dan pelanggan-pelanggan yang datang ke PKG
  3. Bersedia membantu guru-guru dalam aspek pengetahuan dan kepakaran dalam usaha meningkatkan mutu penyampaian di bilik-bilik darjah
  4. Membantu menyediakan kemudahan dan peralatan yang ada bagi tujuan kursus, bengkel, seminar dan sebagainya apabila dipohon
  5. Membantu guru dalam aspek penyelidikan dan pembangunan serta menyebar luas maklumat pendidikan untuk sekolah-sekolah kelompok

No comments: