PENGUMUMAN

Sekolah-sekolah kelompok PKG Triang mencapai 100% status pengisian terkini iQ-PSS... tahniah kepada semua GPM

Sunday, January 3, 2010

SKT PKG 2010


Fungsi 1: Memantau Menyelaras, Menilai dan Memberi Khidmat Bantu PSS dan Gerakan Membaca.


1.1 Memantau dan memberi khidmat nasihat Pusat Sumber Sekolah

1.2 Memberi Khidmat Bantu Pengurusan dan Aktiviti PSS

1.3 Mengendali dan mengurus
1.3.1 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
1.3.2 Bengkel Teknologi Pendidikan

1.4 Mesyuarat Aktiviti Program Untuk GPM

Fungsi 2: Menyelaras, Menilai, Membantu, Dan Memberi Khidmat Sokongan Pelaksanaan Inisiatif ICT Di Sekolah.

2.1 Memantau Aktiviti dan khidmat nasihat Program ICT Sekolah.
2.1.1 Makmal Komputer
2.1.2 Schoolnet
2.1.3 Pusat Akses
2.1.4 PPSMI
2.1.5 Aplikasi ICT
2.1.6 Inisiatif ICT

2.2 Memberi Khidmat Bantu program ICT
2.2.1 Teknikal ICT
2.2.2 Makmal Komputer
2.2.3 Schoolnet
2.2.4 Pusat Akses
2.2.5 PPSMI
2.2.6 Aplikasi ICT
2.2.7 Inisiatif ICT
2.2.8 Konfigurasi Rangkaian

2.3 Mengendali dan Mengurus Bengkel ICT untuk Guru Penyelaras Bestari/ICT

2.4 Memberi perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah
2.4.1 STS
· Perkakasan
· Perisian

2.5 Mesyuarat Pengurusan Program Untuk GPB/ICT

Fungsi 3 : Mengumpul Data Asas Teknologi Pendidikan Bagi Tujuan Penilaian Dan Pelaksanaan Dasar Teknologi Pendidikan.

3. 1 Mengumpul Data Asas Teknologi Pendidikan
3.1.1 ICT:
3.1.2 PSS:
3.1.3 Pembangunan Sumber Manusia


Fungsi 4: Menyediakan dan Menyebar Bahan Sumber Pendidikan Dalam Pelbagai Media.

4.1 Membantu menghasilkan bahan sumber pelbagai media.

Fungsi 5: Melaksana, Mempromosi Dan Mengalakkan Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam P&P.

5.1 Membantu duplikasi bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PKG
5.1.1 DVD/VCD/CD

5.2 Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP/BTPN
5.2.1 Bahan cetak
5.2.2 Bukan cetak

5.3 Menyebarkan bahan-bahan promosi daripada BTP/BTPN/PKG dalam pelbagai bentuk.
5.3.1 poster
5.3.2 brosur
5.3.3 kelendar
5.3.4 buletin

5.4 Mesyuarat Jawatankuasa
5.4.1 Mesyuarat JK Pengurusan Aktiviti PKG
5.4.2 Mesyuarat 4 JK Kecil Aktiviti PKG.

No comments: